Blog

22 sierpnia, piątek

Katarzyna Wilk o korzyściach z CSR i etycznym inwestowaniu

Komentarz Katarzyny Wilk dla Konferencji Przedsiębiorców Finansowych (KFP):
https://kpf.pl/pliki/komentarz_eksperta/csr.pdf
16 sierpnia, sobota

Inwestowanie Społecznie Odpowiedzialne (SRI)

Wiarygodność inwestycyjna coraz częściej kojarzona jest z pojęciem odpowiedzialnego inwestowania (ang. SRI – socially responsible investment), inwestowania etycznego. Odpowiedzialne inwestowanie (SRI) to strategia, która – analogicznie do CSR – bierze pod uwagę jednocześnie korzyści finansowe i korzyści społeczne.
Czytaj więcej...
07 sierpnia, czwartek

Katarzyna Wilk o szwedzkim modelu CSR

Wywiad portalu nienieodpowiedzialni.pl
http://www.nienieodpowiedzialni.pl/Katarzyna-Wilk-Dyrektor-Zarz-dzaj-ca-High-Values_2_44_2.html
02 lutego, niedziela

CSR, czyli spersonalizowana strategia biznesowa dla MiŚP.

Kojarzony z międzynarodowymi korporacjami, z filantropią, a także działaniami za pomocą których firmy równoważą sytuacje niekorzystne dla swojego wizerunku. W Polsce CSR, a więc Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, jest relatywnie nieznana, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw. CSR oznacza czynić społecznie dobrze, a więc robić to co wykracza poza wymogi prawne oraz to, co leży w interesie firmy, jednak ze społecznym interesem jest w zgodzie. Dla małych i średnich przedsiębiorstw niejednokrotnie priorytetem jest pozytywny wynik biznesowy i utrzymanie się na rynku. Czy małe i średnie przedsiębiorstwa stać więc na realizowanie strategii CSR?
Czytaj więcej...
17 stycznia, piątek

Odkrywamy karty: CSR elementem strategii biznesowej

Coraz częściej zwracamy uwagę na to, czy firma z której usług korzystamy, produkty kupujemy lub z którą współpracujemy ma “ludzką twarz”. Szukamy “zielonych etykiet” na produktach i firm cechujących się „zrównoważonym rozwojem”. Model “drapieżnej” firmy nastawionej wyłącznie na korzyści, eksploatującej pracowników i środowisko naturalne, uwikłanej w nieetyczne działania jest coraz częściej negatywnie postrzegany.
Czytaj więcej...
26 sierpnia, poniedziałek

Dialog w firmie oznacza zaufanie.

Tam, gdzie nie ma zaufania, nie ma też poczucia intymności i bezpieczeństwa. Wiemy o tym z życia codziennego. Spersonalizowana rozmowa stwarza poczucie bliskości, skraca dystans, zarówno formalny, jak i ten związany z odległością. Również w miejscu pracy, gdzie dialog po prostu oznacza zaufanie. Dialog i otwarta komunikacja stają się istotnym elementem zarządzania.
Czytaj więcej...
18 sierpnia, niedziela

Job sharing, czyli podziel się pracą w pracy.

Pytanie, co zrobić, aby pracownicy efektywnie łączyli sferę zawodową i prywatną, coraz częściej zadają sobie pracodawcy, tworząc różnego rodzaju systemy, takie jak: ruchome godziny pracy, skompresowany tydzień pracy, praca na niepełny etat, czy też tele-praca. Wszystkie one umożliwiają elastyczną formę wywiązywania się z obowiązków zawodowych. W ostatnim czasie pojawił się również nowy system, określany jako job sharing, czyli dzielenie się pracą.
Czytaj więcej...