18 August, Sunday

Job sharing, czyli podziel się pracą w pracy.

Category Social Responsibility
Pytanie, co zrobić, aby pracownicy efektywnie łączyli sferę zawodową i prywatną, coraz częściej zadają sobie pracodawcy, tworząc różnego rodzaju systemy, takie jak: ruchome godziny pracy, skompresowany tydzień pracy, praca na niepełny etat, czy też tele-praca. Wszystkie one umożliwiają elastyczną formę wywiązywania się z obowiązków zawodowych. W ostatnim czasie pojawił się również nowy system, określany jako job sharing, czyli dzielenie się pracą.  Poza zaletami dla pracowników job sharing ma też kilka korzyści dla pracodawcy. 

Czym jest job sharing? Pracodawca przypisuje obowiązki należące do jednego pełnego etatu dwóm pracownikom. Jest to więc forma współpracy pomiędzy tymi dwoma osobami, których kompetencje są wymienne. Dla pracowników oznacza to więc tydzień pracy w niepełnym wymiarze godzin, a także brak konieczności poświęcania życia prywatnego dla kariery zawodowej. Zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest szczególnie ważne w takich dziedzinach jak prawo, medycyna, czy w pracy na wyższych szczeblach korporacji, gdzie wymiar godzin pracy często wykracza poza standardowy. 

Jaki są korzyści dla pracodawcy? Job sharing oznacza, że na jednym etacie pracują dwie osoby posiadające talent oraz doświadczenie, wykonując te same obowiązki. Dla pracodawcy oznacza to szerszy zakres kompetencji, a tego typu parowanie pracowników zazwyczaj przynosi lepszy efekt pracy. Dodatkowo osoby sparowane uczą się od siebie nawzajem, wzmacniając swoje i tak już mocne strony. Rośnie też produktywność, ponieważ praca na zasadach job sharing powoduje, że każdy z partnerów zachowując równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, ma większe zapasy energii i tę energię może spożytkować w miejscu pracy. Praca dwóch osób w systemie job sharing to także swoistego rodzaju system kontroli jakości i zapobiegania błędom. 

W sytuacji urlopów czy choroby zastąpienie pracownika jest łatwiejsze, ponieważ osoba z tego zespołu doskonale zna obowiązki. Ponadto w przypadku, kiedy jeden z pracowników rezygnuje, pozostaje druga osoba, która te obowiązki zna. Ogromną zaletą jest również fakt, że poziom lojalności, a także pozostawania w miejscu pracy jest wysoki, a poziom nieobecności niski. Z punktu widzenia pracodawcy oznacza to zarówno oszczędności z tego wynikające, jak i brak konieczności szkolenia nowych pracowników. 

System job sharing ma również wiele zalet dla kobiet i mężczyzn posiadających dzieci. Umożliwia bowiem efektywne łączenie obowiązków, wynikających z życia prywatnego z obowiązkami zawodowymi, przy zachowaniu pełnych możliwości rozwoju zawodowego i kariery. System ten zyskuje na popularności w krajach zachodnich, wciąż jednak jest mało znany w Polsce. Warto zatem wiedzieć na czym on polega i jakie ma zalety. Mając takie informacje i będąc przekonaną, że job sharing jest dla nas optymalny można zaincjować wdrożenie tego systemu w miejscu pracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuł chroniony prawem autorskim.

Wykorzystano fragmenty: Ellen Weinreb, "How Job Sharing May Be The Secret To Work-Life Balance", Forbes i www.hr.cornell.edu/life/support/job_sharing.html
Joomla SEF URLs by Artio