Blog

22 August, Friday

Katarzyna Wilk o korzyściach z CSR i etycznym inwestowaniu

Komentarz Katarzyny Wilk dla Konferencji Przedsiębiorców Finansowych (KFP):
https://kpf.pl/pliki/komentarz_eksperta/csr.pdf
16 August, Saturday

Inwestowanie Społecznie Odpowiedzialne (SRI)

Wiarygodność inwestycyjna coraz częściej kojarzona jest z pojęciem odpowiedzialnego inwestowania (ang. SRI – socially responsible investment), inwestowania etycznego. Odpowiedzialne inwestowanie (SRI) to strategia, która – analogicznie do CSR – bierze pod uwagę jednocześnie korzyści finansowe i korzyści społeczne.
Read more...
07 August, Thursday

Katarzyna Wilk o szwedzkim modelu CSR

Wywiad portalu nienieodpowiedzialni.pl
http://www.nienieodpowiedzialni.pl/Katarzyna-Wilk-Dyrektor-Zarz-dzaj-ca-High-Values_2_44_2.html
02 February, Sunday

CSR — A Personalized Business Strategy for SMEs.

CSR (Corporate Social Responsibility) is associated primarily with international corporations and philanthropy, but also with actions by which businesses balance scandals or other situations with the potential to harm their image. In Poland, CSR is relatively unknown, particularly among small and medium-sized enterprises (SMEs). CSR measures are effective,  going beyond legal requirements but at the same time are in the best interests of the company. For SMEs however often the priority is to show positive business results and remain on the market. Why then should SMEs be interested in implementing CSR strategies?
Read more...
02 February, Sunday

Women Leadership in Business. A New Approach and Benefits.

Businesses in Poland are starting to notice that the low numbers of women in senior managerial and management board positions is closely linked to image and reputation problems . At the same time they are unable to retain talented women in their organizations due to internal hidden mechanisms that prevent and discourage women from fully realizing their professional potential.
Read more...
17 January, Friday

Odkrywamy karty: CSR elementem strategii biznesowej

Coraz częściej zwracamy uwagę na to, czy firma z której usług korzystamy, produkty kupujemy lub z którą współpracujemy ma “ludzką twarz”. Szukamy “zielonych etykiet” na produktach i firm cechujących się „zrównoważonym rozwojem”. Model “drapieżnej” firmy nastawionej wyłącznie na korzyści, eksploatującej pracowników i środowisko naturalne, uwikłanej w nieetyczne działania jest coraz częściej negatywnie postrzegany.
Read more...
14 January, Tuesday

Zróżnicowanie w biznesie. Dlaczego warto rozwijać?

Niski odsetek kobiet na wyższych stanowiskach menadżerskich i w zarządach firm jest problemem wizerunkowym i reputacyjnym. Brak różnorodności wiąże się także z wizerunkiem nierentownego zarządzania kapitałem ludzkim, niepełnym wykorzystaniem potencjału oraz niepodążaniem za współczesnymi trendami.
Read more...
13 January, Monday

Zdolności przywódcze: jak je rozpoznać?

Słowo liderka/lider kojarzy się z przywództwem, charyzmą, siłą, działaniem i skutecznością. W jaki sposób można rozpoznać liderkę/lidera w miejscu pracy?
Read more...
26 August, Monday

Dialog w firmie oznacza zaufanie.

Tam, gdzie nie ma zaufania, nie ma też poczucia intymności i bezpieczeństwa. Wiemy o tym z życia codziennego. Spersonalizowana rozmowa stwarza poczucie bliskości, skraca dystans, zarówno formalny, jak i ten związany z odległością. Również w miejscu pracy, gdzie dialog po prostu oznacza zaufanie. Dialog i otwarta komunikacja stają się istotnym elementem zarządzania.
Read more...
18 August, Sunday

Job sharing, czyli podziel się pracą w pracy.

Pytanie, co zrobić, aby pracownicy efektywnie łączyli sferę zawodową i prywatną, coraz częściej zadają sobie pracodawcy, tworząc różnego rodzaju systemy, takie jak: ruchome godziny pracy, skompresowany tydzień pracy, praca na niepełny etat, czy też tele-praca. Wszystkie one umożliwiają elastyczną formę wywiązywania się z obowiązków zawodowych. W ostatnim czasie pojawił się również nowy system, określany jako job sharing, czyli dzielenie się pracą.
Read more...
01 August, Thursday

Zawodowy koszt macierzyństwa.

W 2001 roku artykuł Pauli England i Michelle Budig, socjolożek amerykańskich, wywołał gorącą dyskusję. Za pomocą zaawansowanych analiz statystycznych pokazały, że kobiety ponoszą finansowy koszt związany z macierzyństwem. Analiza ta stanowiła dowód na to, że to nie wykształcenie, ani też aspiracje oraz doświadczenie zawodowe wpływają na niższe zarobki kobiet.
Read more...